TV& VIDEO

thương hiệu Việt Nam

Giá trị TOP 50 thương hiệu Việt Nam 2017 đạt hơn 11 tỷ USD

Giá trị TOP 50 thương hiệu Việt Nam 2017 đạt hơn 11 tỷ USD

VTV.vn - Giá trị của TOP 50 thương hiệu Việt Nam trong năm nay đạt hơn 11 tỷ USD, tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái.