TV& VIDEO

thương hiệu xa xỉ

Thị trường hàng xa xỉ châu Âu chao đảo vì Trung Quốc

Thị trường hàng xa xỉ châu Âu chao đảo vì Trung Quốc

VTV.vn - Doanh thu từ thị trường hàng xa xỉ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng hàng năm của châu Âu đang chao đảo do những tác động từ sự chững lại của kinh tế Trung Quốc.