TV& VIDEO

thương mại hai chiều

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Azerbaijan

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Azerbaijan

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đã có các buổi hội kiến lãnh đạo Azerbaijan.