thương mại hóa

Trung Quốc thương mại hóa bằng sáng chế dược

Trung Quốc thương mại hóa bằng sáng chế dược

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một trong những khó khăn lớn nhất của các công ty dược là tìm cách thương mại hoá các bằng sáng chế của mình.