TV& VIDEO

thương mại tự do

APEC thúc đẩy hội nhập châu Á - Thái Bình Dương

APEC thúc đẩy hội nhập châu Á - Thái Bình Dương

VTV.vn - Sau gần 30 năm kể từ khi thành lập, APEC đã khẳng định là diễn đàn hợp tác thực chất, góp phần quan trọng thúc đẩy hội nhập khu vực châu Á - Thái Bình Dương.