TV& VIDEO

Thượng nghị sĩ

Mỹ khởi động năm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ khởi động năm bầu cử giữa nhiệm kỳ

VTV.vn - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.