TV& VIDEO

thưởng Tết

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

VTV.vn - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp phải công bố thông tin thưởng Tết trước ngày 31/12.