TV& VIDEO

thưởng Tết

Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam

Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam

VTV.vn - Giới tính không ảnh hưởng nhiều tới mức lương tại Việt Nam là kết quả thống kê vừa được trang việc làm Jobstreet đưa ra.