TV& VIDEO

thương vụ IPO

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới chuẩn bị IPO vào năm 2018

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới chuẩn bị IPO vào năm 2018

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, Aramco của Saudi Arabia sẽ triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2018.