TV& VIDEO

thưởng

TP.HCM: Tranh chấp lao động chủ yếu ở DN vừa và nhỏ

TP.HCM: Tranh chấp lao động chủ yếu ở DN vừa và nhỏ

Năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra 98 vụ tranh chấp lao động tập thể (giảm 2 vụ so với năm 2012) có sự tham gia của hơn 34.000 lao động.