TV& VIDEO

Thủy điện Bản Vẽ

Nghệ An: Nước cạn kiệt vì nắng hạn kéo dài

Nghệ An: Nước cạn kiệt vì nắng hạn kéo dài

VTV.vn - Nắng hạn gay gắt kéo dài đã khiến mực nước tại các hồ chứa ở tỉnh Nghệ An xuống đến mức báo động, nước trên các sông suối cạn kiệt.