TV& VIDEO

thủy điện Hòa Bình

Đưa cá đặc sản miền Trung về nhân giống tại sông Đà

Đưa cá đặc sản miền Trung về nhân giống tại sông Đà

VTV.vn - Chình bông - loại cá đặc sản miền Trung - đã được đưa về nuôi ngay chính lòng hồ sông Đà với quy trình "nói không với hóa chất".