thủy điện Hòa Bình

Những giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại khi thủy điện Hòa Bình xả lũ

Những giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại khi thủy điện Hòa Bình xả lũ

Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đã huy động các đơn vị quân đội, thanh niên xung kích trên địa bàn phối hợp cùng với người dân thu gom cá chết để tránh gây ô nhiễm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive