TV& VIDEO

thủy điện miền Trung

Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn với thủy điện

Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn với thủy điện

VTV.vn - Diễn đàn Nhân dân lần 2 "Thủy điện Miền Trung - Tây Nguyên: Quan tâm của người dân và trách nhiệm của các bên liên quan" vừa được tổ chức hôm nay (27/10) tại Huế.