TV& VIDEO

thủy sản xuất khẩu

Cấp chứng thư hàng thủy sản XK qua cơ chế một cửa quốc gia

Cấp chứng thư hàng thủy sản XK qua cơ chế một cửa quốc gia

VTV.vn - Từ 1/10, việc cấp chứng thư cho hàng thủy sản xuất khẩu qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) sẽ được mở rộng trên toàn quốc.