TV& VIDEO

Thuỵ Sĩ

Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos bàn về tin giả

Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos bàn về tin giả

VTV.vn - Hơn 100 người đã có mặt tại iễn đàn kinh tế thế giới Davos 2018 để tham gia phiên hội thảo về vấn đề tin giả.