TV& VIDEO

thủy triều

Nức lòng ngắm “siêu trăng” đẹp hiếm thấy

Nức lòng ngắm “siêu trăng” đẹp hiếm thấy

 Người dân tại nhiều nước trên thế giới mới đây đã có dịp quan sát hiện tượng “siêu trăng”, khi Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo di chuyển của nó.