TV& VIDEO

thuyền viên mất tích

Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích

Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích

VTV.vn - Hiện nay, 1 tàu cá của tỉnh Thanh Hóa với 10 thuyền viên trên tàu vẫn đang mất tích.