TV& VIDEO

thuyền viên mất tích

Khắc phục việc tràn dầu từ các tàu hàng bị chìm do bão số 12

Khắc phục việc tràn dầu từ các tàu hàng bị chìm do bão số 12

VTV.vn - Phương án ứng phó tràn dầu từ các tàu hàng bị chìm do bão số 12 đang được tỉnh Bình Định thực hiện.