TV& VIDEO

tỉ lệ tảo hôn

Giảm thiểu tảo hôn tại vùng cao vẫn còn khó khăn

Giảm thiểu tảo hôn tại vùng cao vẫn còn khó khăn

VTV.vn- Thống kê cho thấy, ở khu vực Tây Bắc, trong độ tuổi 10-19, cứ 10 em trai thì có 1 em có vợ và cứ 5 em gái thì có 1 em có chồng. Nhiều xã, tỷ lệ tảo hôn lên tới hơn một nửa.