TV& VIDEO

tịch thu

Chậm thanh lý xe vi phạm: Quá lãng phí!

Chậm thanh lý xe vi phạm: Quá lãng phí!

Rất nhiều xe vi phạm bị bỏ lại theo thời gian đã xuống cấp và không còn giá trị nhưng vẫn phải tuân theo 9 bước xác minh chủ sở hữu, tốn rất nhiều công sức và tiền của, đến khi thanh lý, xe chỉ là đống sắt vụn.