TV& VIDEO

tích trữ nước

Bình Định chống hạn bằng giải pháp công trình

Bình Định chống hạn bằng giải pháp công trình

VTV.vn - Tại Bình Định, lần đầu tiên địa phương đã không còn lo lắng với hạn hán do đã chuẩn bị trước phương án chống hạn hiệu quả.