TV& VIDEO

tiệc chia tay

Độc đáo phong tục đón năm mới của người Nhật

Độc đáo phong tục đón năm mới của người Nhật

Năm mới ở Nhật còn được gọi là Shougatsu. Vào ngày này, họ thường trang trí lại nhà cửa, làm Mochi và tặng nhau Otoshidama để cầu may mắn và hạnh phúc.