TV& VIDEO

tiêm nhầm thuốc

Kỷ luật cán bộ tiêm nhầm vaccine cho 31 thai phụ

Kỷ luật cán bộ tiêm nhầm vaccine cho 31 thai phụ

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ trực tiếp để ra sai sót trên.