tiêm vaccine Pentaxim

Hà Nội mở đăng ký tiêm vaccine Pentaxim đợt mới

Hà Nội mở đăng ký tiêm vaccine Pentaxim đợt mới

VTV.vn - Trong hai ngày 23 và 14/8, Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vaccine Pentaxim đợt mới.