TV& VIDEO

tiêm vét vaccine

Rà soát, tiêm vét vaccine phòng dịch bệnh cho trẻ mùa Đông Xuân

Rà soát, tiêm vét vaccine phòng dịch bệnh cho trẻ mùa Đông Xuân

Trong cuộc họp sáng nay (05/02), Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê và tổ chức tiêm vét vaccine cho toàn bộ trẻ trong mùa Đông Xuân năm nay.