TV& VIDEO

tiền bản quyền

Các bài hát về Giáng sinh kiếm tiền tỷ USD như thế nào?

Các bài hát về Giáng sinh kiếm tiền tỷ USD như thế nào?

VTV.vn - Tiền tác quyền đến từ các quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm được các công ty hay tổ chức bảo vệ về tác quyền thu về là nguồn thu chính cho các bài hát Giáng sinh.