TV& VIDEO

tiền bản quyền

Chiêu thức lách thuế của các công ty công nghệ

Chiêu thức lách thuế của các công ty công nghệ

VTV.vn - Vẫn tồn tại những lỗ hổng về thuế tại nhiều nước - khi các hãng công nghệ lớn trên thế giới tận dụng những lỗ hổng này để né thuế.