TV& VIDEO

tiền bảo hiểm

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động tìm việc

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động tìm việc

VTV.vn - Tại Việt Nam, mỗi người lao động khi tham gia bảo hiểm đều đóng 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền này dùng để hỗ trợ khi người lao động bị mất việc làm.