TV& VIDEO

tiền cọc

Hậu Giang: Giá lúa Đông Xuân bắt đầu sụt giảm

Hậu Giang: Giá lúa Đông Xuân bắt đầu sụt giảm

Khi vụ lúa Đông Xuân mới bắt đầu bước vào thu hoạch rộ, niềm vui trúng mùa chưa trọn vẹn thì giá lúa ở Hậu Giang bắt đầu sụt giảm.