TV& VIDEO

tiền cước

Tháo gỡ khó khăn cho DN vận tải khi tăng cước 3G

Tháo gỡ khó khăn cho DN vận tải khi tăng cước 3G

 Trước những khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và kinh doanh thiết bị giám sát hành trình sau khi giá cước 3G tăng, Bộ GTVT đã có cuộc họp với các đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các nhà mạng trong việc tìm ra giải pháp để đảm bảo hiệu quả của các thiết bị giám sát hành trình đang được vận hành.