tiền điện

TP.HCM phấn đấu không thu tiền điện tại nhà

TP.HCM phấn đấu không thu tiền điện tại nhà

VTV.vn - Ngành điện TP.HCM đang đặt mục tiêu đang đặt mục tiêu đến năm 2019 sẽ không còn hiện tượng nhân viên điện lực đến gõ cửa từng nhà phát giấy báo tiền điện.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive