TV& VIDEO

tiền điện

TP.HCM thay công tơ, không cần đến nhà ghi số điện

TP.HCM thay công tơ, không cần đến nhà ghi số điện

VTV.vn - TP.HCM đang triển khai lắp đặt hơn 2 triệu điện kế điện tử và hệ thống đo đếm dữ liệu từ xa, nhân viên điện lực không phải đến nhà ghi số điện.