TV& VIDEO

tiền gửi ngân hàng

9 tháng đầu năm, người Việt gửi 3,5 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

9 tháng đầu năm, người Việt gửi 3,5 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước cho biết, số tiền người Việt gửi vào ngân hàng tăng mạnh đạt con số 3,5 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2016.