tiền gửi tiết kiệm

Chưa đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm

Chưa đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm

VTV.vn - Theo nhận định của Bộ Tài chính, dư luận chưa đồng tình với đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm.