TV& VIDEO

tiến hành công tác

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ở Hà Nội chỉ đạt 97,12%

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ở Hà Nội chỉ đạt 97,12%

 Tính đến hôm nay (15/6), đã có hơn 10 địa phương có kết quả sơ bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo đó, tỷ lệ đạt tốt nghiệp ở cả hệ chính quy và bổ túc giảm hơn so với năm trước.