tiền lẻ

Nguy cơ mất trắng khi đổi tiền lẻ, tiền mới "ngoài luồng"

Nguy cơ mất trắng khi đổi tiền lẻ, tiền mới "ngoài luồng"

VTV.vn - Việc đổi tiền lẻ, tiền mới ngoài "chợ đen" tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, người đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20 triệu - 40 triệu đồng