TV& VIDEO

tiền lưu niệm

Ngừng bán tiền lưu niệm 100 đồng

Ngừng bán tiền lưu niệm 100 đồng

VTV.vn - Từ ngày 6/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ kết thúc việc bán tiền lưu niệm "Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam" tại tất cả các điểm bán.