TV& VIDEO

tiền mặt

Nóng cuộc chiến với tiền mặt trên thế giới

Nóng cuộc chiến với tiền mặt trên thế giới

VTV.vn - Trên thế giới đang hình thành phong trào mang tên "Cuộc chiến với tiền mặt" do chính phủ và ngân hàng trung ương một số nước phát động.