TV& VIDEO

tiền mừng tuổi

Tục lì xì bắt nguồn từ đâu?

Tục lì xì bắt nguồn từ đâu?

VTV.vn - Ở châu Á, ngoài Việt Nam còn có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… cũng có tục lì xì, mừng tuổi đầu năm. Vậy tục lệ lâu đời và phổ biến này bắt nguồn từ đâu?