TV& VIDEO

tiền ngân sách

Xem xét chi 305 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị ngập bởi các dự án nâng đường

Xem xét chi 305 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân bị ngập bởi các dự án nâng đường

VTV.vn - TP.HCM đang xem xét chi 305 tỷ đồng tiền ngân sách để hỗ trợ các hộ dân bị ngập bởi các dự án nâng đường.