TV& VIDEO

Tiên Phước

Di sản nghệ thuật điêu khắc gỗ được lập dữ liệu

Di sản nghệ thuật điêu khắc gỗ được lập dữ liệu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở VH-TT&DL chủ trì thực hiện đề tài về nghệ thuật điêu khắc gỗ trong kiến trúc Việt ở Quảng Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.