TV& VIDEO

tiền thuê đất

Bộ Giao thông vận tải: Xử lý sai phạm 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải: Xử lý sai phạm 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ xử lý sai phạm 3.600 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.