tiền thuê đất

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại TP.HCM

Đề xuất thí điểm giao, cho thuê các phần đất nhỏ hẹp tại TP.HCM

VTV.vn - Các phần đất nhỏ hẹp tại TP.HCM có thể được cho thuê hoặc giao cho các chủ sử dụng đất liền kề. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo quyết định về cơ chế thí điểm này.