TV& VIDEO

Tiến Truyển

Những “ông hoàng” thiết kế Việt tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2016

Những “ông hoàng” thiết kế Việt tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2016

VTV.vn - Nguyễn Công Trí, Hoàng Minh Hà, Đinh Văn Thơ, Lý Giám Tiền... sẽ mang đến những BST đặc sắc tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2016.