tiền xu

Hàn Quốc sẽ bỏ sử dụng tiền xu vào năm 2020

Hàn Quốc sẽ bỏ sử dụng tiền xu vào năm 2020

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa đưa ra đề xuất sẽ bỏ sử dụng tiền xu vào năm 2020.