TV& VIDEO

tiếng Anh tích hợp

TP.HCM: Mở rộng dạy tích hợp nhiều môn học bằng tiếng Anh

TP.HCM: Mở rộng dạy tích hợp nhiều môn học bằng tiếng Anh

VTV.vn - TP.HCM tiếp tục mở rộng đề án “Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình tiếng Anh và Việt Nam” trong năm học tới.