tiếng nổ

Chiến sự tiếp diễn căng thẳng tại miền Đông Ukraine

Chiến sự tiếp diễn căng thẳng tại miền Đông Ukraine

Ngày 21/7, tình hình chiến sự tại các tỉnh miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng.