TV& VIDEO

tiếng Việt

Cuộc thi tiếng Việt cho các em nhỏ gốc Việt tại nước ngoài

Cuộc thi tiếng Việt cho các em nhỏ gốc Việt tại nước ngoài

VTV.vn - Tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ vừa tổ chức cuộc thi đọc thơ bằng tiếng Việt dành cho các em nhỏ gốc Việt sinh ra ở nước ngoài.