TV& VIDEO

tiếng Việt

Tiếng Việt - Cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan

Tiếng Việt - Cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan

VTV.vn - Để đón đầu các cơ hội đầu tư vào Việt Nam sau khi Cộng đồng ASEAN ra đời, chính phủ Thái lan đã khuyến khích người dân nước này học tiếng Việt.