tiếng Việt

Tiếng Việt luôn được bảo tồn và phát triển tại Ukraine

Tiếng Việt luôn được bảo tồn và phát triển tại Ukraine

VTV.vn - Xuất phát từ thực tế nhiều người Việt thế hệ thứ hai tại Ukraine không biết đọc và viết tiếng Việt, 2 nhóm dạy tiếng Việt đã được mở ra từ giữa năm 2017.