TV& VIDEO

tiếng Việt

Học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt qua các vở kịch

Học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt qua các vở kịch

VTV.vn - Với học sinh dân tộc thiểu số, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai để tiếp thu kiến thức và trao đổi với xã hội một cách thuận lợi hơn.