tiếp cận thị trường

Đàm phán TPP chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng

Đàm phán TPP chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng

VTV.vn - Sau 4 ngày đàm phán tại Hawaii, Mỹ, đàm phán cấp Bộ trưởng Thương mại về TPP đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive