tiếp thị

Thanh niên lập nghiệp bằng nông sản độc đáo

Thanh niên lập nghiệp bằng nông sản độc đáo

VTV.vn - Khu vườn của Nguyễn Định luôn sẵn sàng mở cửa đón du khách, cho dù có thể lượng du khách đông sẽ làm ảnh hưởng đến sản xuất.