TV& VIDEO

tiết canh

Gia tăng đột biến các ca bệnh nhiễm liên cầu lợn

Gia tăng đột biến các ca bệnh nhiễm liên cầu lợn

VTV.vn - Dù đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng song vẫn có các trường hợp nhiễm liên cầu lợn do ăn tiết canh trong thời gian gần đây.