TV& VIDEO

tiết cương

Ơn giời! Cậu đây rồi: Tiết Cương tấu hài cùng Việt Hương

Ơn giời! Cậu đây rồi: Tiết Cương tấu hài cùng Việt Hương

Sánh đôi cùng trưởng phòng Việt Hương trong số thứ 5 của "Ơn giời! Cậu đây rồi!", diễn viên hài Tiết Cương đã khéo léo khoe khiếu hài hước cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy.