TV& VIDEO

tiết kiệm

Chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VTV.vn - Cuộc họp Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 đã diễn ra chiều nay (2/10).