TV& VIDEO

Tiết kiệm diện tích

TP.HCM nỗ lực ngầm hóa lưới điện

TP.HCM nỗ lực ngầm hóa lưới điện

VTV.vn - TP.HCM đang nỗ lực chỉnh trang đô thị. Một trong những công việc quan trọng là đưa mạng lưới điện xuống ngầm dưới lòng đất.