TV& VIDEO

Tiết kiệm diện tích

Tấc đất tấc vàng, Hong Kong (Trung Quốc) dùng công nghệ VR tạo không gian ảo cho người đã khuất

Tấc đất tấc vàng, Hong Kong (Trung Quốc) dùng công nghệ VR tạo không gian ảo cho người đã khuất

VTV.vn - Một công ty khởi nghiệp của Hong Kong (Trung Quốc) đã có ý tưởng sử dụng công nghệ không gian ảo để tạo ra bia mộ tại những địa điểm trong thành phố cho người đã khuất.