TV& VIDEO

Tiết kiệm tiền

Nói ngôn ngữ nào cũng ảnh hưởng đến thói quen tiết kiệm tiền

Nói ngôn ngữ nào cũng ảnh hưởng đến thói quen tiết kiệm tiền

VTV.vn - Chuyện bạn nói ngôn ngữ gì và sống ở khu vực địa lý nào cũng có thể ảnh hưởng đến thói quen tiết kiệm tiền của bạn.